Nejhorší podnikatel v ČR? Stát.

Představme si stát jako jednu velkou firmu, která má své náklady (služby pro občany) a příjmy (daně od občanů). Problém nastane, když stát utrácí více peněz než kolik jich vybere. Tento špatný trend můžeme sledovat v ČR od roku 1997 a problém je stále hlubší.

Naši zvolení politici se vymlouvají na všelijaké hospodářské krize, na to že na dluh hospodaří většina států na světě a někteří dokonce tvrdí, že půjčovat si je nezbytné. To jsou lži.

Umíte si představit fungující firmu, která by vykazovala každý rok schodek, stále více platila na úrocích a problém odkládala na další generace? Věřili byste takové firmě? Investovali byste do ní své peníze? Věřili byste, že vám taková firma vyplatí důchod?

Dluh České republiky nebezpečně roste a s tím jsou spojeny další náklady jako jsou například úroky z dluhu. V roce 2005 ČR platila na úrocích přes 30 miliard o 5 let později už platila přes 60 miliard korun. A kroky dnešní vlády situaci vůbec nepomáhají, ale naopak rok 2011 je opět schodkový.

Náklady jako jsou právě zmíněné úroky z dluhu (přes 60 miliard korun ročně) by však vůbec nemusely existovat, kdyby neexistoval dluh a peníze by mohly být využity ku prospěchu občanům, kteří platí daně a ne zahraničním investorům, kteří nakupují státní dluhopisy.

Schodkový rozpočet je důkaz toho, že stát je špatný podnikatel a i v případě, že by se do vlády dostali schopní lidé, kteří by dluh začali splácet, nemáme zaručeno, že příští vláda nebude opakovat chyby vlád od roku 1997 do současnosti.

Touto skutečností klesá moje důvěra ve stát a nevěřím, že se na něj mohu spolehnout v době kdy jej budu potřebovat, pokud bude takto dále hospodařit. Moje rada je nakupujte zlato a v důchodovém věku jej prodejte. Je to mnohem větší jistota než se spoléhat na státní důchod.

Dle mého názoru je zcela nezbytné zavést do ústavy zákon o vyrovnaném rozpočtu, který má v dnešní době například Švýcarsko. Tento zákon by opět obnovil důvěru občanů ve stát a nemuseli bychom se bát, že jednoho dne nebude na důchody. Tento zákon považují vůbec za nejdůležitější a dokud nebude uveden v platnost nebude moci stát zaručit ekonomickou stabilitu země.

Receptem na vyřešení státního dluhu není zvyšování daní (trend součanosti), ale snižování nákladů (zrušení zbytečných úřadů a dotací). I když není řešení státního dluhu tématem tohoto článku, rád bych Vám doporučil přednášku Petra Macha (Jak vyrovnat státní dluh bez zvyšování daní): http://www.youtube.com/watch?v=5afSImS4ZOQ

Ladislav Výsmek, vyšlo na projektu NEdaním.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *